منو اصلی
صفحه اصلي > آئین نامه ها و دستورالعملها > آئین نامه ها 

 

   ردیف       عنوان فرم      دانلود فایل  
1 دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی های بالینی در IRCT
2 دستورالعمل اطمینان از درستی اطلاعات رسیده به مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در IRCT
3 دستورالعمل مراحل کلی ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کارآزمایی های بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران
4 دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
5 دستورالعمل پذیرش (تأیید) کارآزمایی های بالینی متقاضی ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
6 دستورالعمل نحوه بروزرسانی اطلاعات کارآزمایی های بالینی ثبت شده در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)
7 کدهای مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
8 راهنمای اخلاقی پژوهش های پزشکی
9 راهنمای تکمیل اطلاعات ثبت کننده پروژه
10 تصویب کمیته اخلاق در پژوهش
11 دستورالعمل اجرای طرح و پایان نامه های چند مرکزی
12 دستورالعمل جدید کمیته اخلاق در پژوهش
13 مطالعات بالینی و هم ارزی

 

خروج